Wat verstaan wij onder VVE

Ons programma is gericht op het gestructureerd en samenhangend stimuleren van de ontwikkeling op het gebied van taal, rekenen, motoriek en de sociaal emotionele ontwikkeling.

Doelgroep

Peuters 2 of 2,5 tot 4 jaar. Kinderen met een taal- of ontwikkelachterstand. De wettelijke kaders bepalen de doelgroep. De gemeente Vianen maakt gebruik van de diensten van het consultatiebureau voor de toeleiding van de doelgroeppeuters. Peuterhuis Klimop zelf is dus niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke toetsing of peuters aan de criteria voldoen.