Piramide

Methode

Peuterhuis Klimop gebruikt de Piramide methode.

Wat is Piramide?    

Piramide stimuleert jonge kinderen op een speelse manier in hun ontwikkeling. Piramide is een totaalprogramma, wat opgebouwd is met projecten, en met alle aandacht voor alle ontwikkelingsgebieden. Deze worden samen gebruikt. Door een slimme combinatie van uitdagende activiteiten krijgen kinderen van uit een veilige omgeving grip op de wereld.
De methode is geschikt voor alle kinderen van 0 tot 7 jaar, van kinderdagverblijf tot peuterspeelzaal en ook nog tot en met groep 3 van de basisschool. Voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, is er een tutorprogramma beschikbaar. En voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben zijn er activiteiten die bij de projectboeken zijn opgenomen. Piramide is ontwikkelt door Cito.

Inhoud Piramide methode

Kinderen ontdekken de wereld spelenderwijs. Met de uitdagende activiteiten wordt dit voor de kinderen een groot feest. Het initiatief om lekker te spelen en te leren ligt in eerste instantie bij de kinderen. Daarbij worden vier vaste stappen gevolgd:

Oriënteren

Deze stap gaat over het kinderen te laten richten op het thema en om ze in de sfeer te brengen. De activiteiten die uitgevoerd worden moeten zoveel mogelijk aansluiten bij ervaringen van de kinderen. Dit geeft de kinderen veiligheid en vertrouwen. Dit gebeurt altijd op een spelende manier.

Demonstreren

Dit is de eerste leerstap. Het doel van het demonstreren is om heldere voorbeelden te geven van het onderwerp, zodat je een stabiele basiskennis kan ontwikkelen. Bij het demonstreren speelt waarneming een belangrijke rol. Kinderen moet kunnen proeven, ruiken, voelen en vooral dingen zien, en zo stimuleer je dit.

Verbreden

Dit is bedoelt als begripsuitbreiding. Hierbij zoek je naar relevante kenmerken bij meerdere voorbeelden. Ze moeten helder zijn, maar mogen ook wel wat moeilijker. Hierbij komen ook de basisbegrippen weer aan bod en worden extra begrippen aangeboden. Bij verbreden wordt meer afstand genomen van het hier en nu.

Verdiepen

Verdiepen heeft als doel om het geleerd bij demonstreren en verbreden verder op eigen wijze toe te passen in nieuwe situaties. Zo leren de kinderen zelf dingen op te lossen en een stapje hoger abstract te leren denken.

Piramide is een totaalprogramma

Piramide is een totaalprogramma. Dat betekent dat er aandacht is voor acht ontwikkelingsgebieden. De acht ontwikkelingsgebieden zijn hieronder beschreven. 

Persoonlijkheids-ontwikkeling

Zelfredzaamheid, zelfvertrouwen, zelfstandigheid, zelfcontrole en doorzettingsvermogen. Piramide legt de basis. Zo groeien kinderen op tot zelfstandige individuen.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Leren omgaan met zowel de eigen gevoelens als die van anderen. Piramide stimuleert een sociale en emotioneel ontwikkelde persoonlijkheid.

Ontwikkeling van de waarneming

Voelen, proeven, ruiken, zien en horen. Piramide stimuleert kinderen al hun zintuigen te gebruiken. Een belangrijke voorwaarde om de wereld te ontdekken.

Taalontwikkeling en ontwikkeling van lezen en schrijven

Communiceren met kinderen én volwassenen, de woordenschat uitbreiden, interactief voorlezen. Piramide nodigt kinderen uit om te praten en bereidt ze voor op het leren lezen en schrijven. De taallijn VVE is in de Piramide-methode verwerkt.

Denkontwikkeling en ontwikkeling van rekenen

Ordenen van kleuren en vormen, classificeren, seriëren, maar ook omgaan met getallen, tellen en vergelijken. Piramide bereidt de kinderen voor op het leren rekenen.

Oriëntatie op ruimte en tijd en wereldverkenning

Benoemen van lichaamsdelen, de kamers in een huis, de buurt of op reis gaan. Met de thema’s van Piramide exploreren kinderen de wereld om hen heen. Ook krijgen ze besef van volgorden waarin gebeurtenissen plaatsvinden.

Motorische ontwikkeling

Grote en kleine motorische vaardigheden. Piramide laat kinderen springen, mikken en dansen, maar ook omgaan met stiften, potloden, schaar en bereidt kinderen tevens voor op het schrijven van letters en cijfers.

Kunstzinnige ontwikkeling

Muzikale en beeldende ontwikkeling. Piramide stimuleert de creativiteit door samen muziek te maken en te beleven en door te dansen. De kinderen werken aan hun beeldende ontwikkeling door op een creatieve manier thema’s als kleur, vorm, licht en ruimte bezig te zijn. Technisch leren ze diverse materialen hanteren, zoals klei, verf, papier of textiel, tot en met kleur, vorm, licht en ruimte.