Pedagogisch beleidsplan

Peuterhuis Klimop is een veilige, gezonde, professionele en gezellige VE locatie waarbij elke peuter uniek is. Ieder kind met een eigen karakter en een natuurlijke drang om zich te ontwikkelen wordt hier gestimuleerd op diverse ontwikkelingsgebieden. Sociaal, emotioneel, cognitief en motorisch. De nadruk ligt op de spraak- en taalontwikkeling. Om deze ontwikkelingen te stimuleren, bieden wij een veilige speel- leeromgeving die herkenbaar en uitdagend is vanuit het Piramide programma. De pedagogisch medewerkers zorgen voor een vast en herkenbaar dagprogramma, liefdevolle en positieve begeleiding, rust, regels en leren de kinderen begrip en respect te laten krijgen voor elkaar en hun omgeving. Wij leren delen, samen spelen, sociale contacten opbouwen, recht doen aan elkaar, verdraagzaam te zijn, samen feest te vieren en samen verdriet te delen. Wij streven naar een harmonieus, open en actief contact met de ouders. Ons pedagogisch beleid is hier in te zien en te downloaden.