GGD inspectie

Op maandag 5 februari kwam de GGD langs voor de jaarlijkse inspectie.

Trost kunnen wij mededelen dat ook dit jaar we weer door de inspectie zijn gekomen.

Het volledige inspectierapport is te vinden onder het kopje informatie en dan downloads.