Inschrijfprocedure

Voor het inschrijven van nieuwe peuters kunt u de inschrijfformulieren downloaden en beide bladzijden van het intakeformulier invullen. Vervolgens kunt u deze formulieren mailen naar aanmeldenklimop@outlook.com

Zodra wij deze volledig ingevuld ontvangen, zal er met u contact worden opgenomen voor een intakegesprek.

Uw kind is pas ingeschreven nadat er een intakegesprek is geweest en uw peuter geaccepteerd is.