Peuterhuis Klimop

Welkom op de website van Peuterhuis Klimop

Peuterhuis Klimop is een veilige, gezonde, professionele en gezellige peuterspeelzaal. Peuters vanaf twee tot vier jaar ontwikkelen zich bij Peuterhuis Klimop op motorisch, sociaal, emotioneel, taalkundig en cognitief gebied. 

Voor ons is elke peuter uniek, met een eigen karakter en een natuurlijke drang om zich te ontwikkelen. Om deze ontwikkeling te stimuleren, bieden wij een omgeving die plezierig, veilig, herkenbaar en uitdagend is. Onze pedagogisch medewerkers zorgen voor een positieve begeleiding, rust en regels. Ze staan stil bij de ontwikkeling van de peuters en leren de peuters respect te laten krijgen voor elkaar en hun omgeving. Wij wijzen de peuters de richting naar een menswaardige toekomst voor henzelf en voor de wereld waarin zij leven. Wij leren ze delen, recht doen aan elkaar, verdraagzaam te zijn naar elkaar, samen feest te vieren en verdriet te delen. 

Plezierig

In onze lichte en ruime lokalen bieden wij een uitdagende speel- leeromgeving om samen met leeftijdsgenoten de wereld te ontdekken. Aan de hand van herkenbare en terugkerende thema’s en een breed scala aan vrolijke activiteiten wordt de wereld van onze peuters met kleine stappen spelenderwijs groter en groter.

Veilig

Jezelf kunnen ontplooien, nieuwe vrienden maken, durven ontdekken, spelenderwijs uitgedaagd worden en het beste uit jezelf halen; daar is durf en vertrouwen voor nodig voor een jonge peuter in een nieuwe omgeving! Behalve dat wij telkens weer aan alle veiligheidseisen voldoen bieden wij onze peuters harmonieuze geborgenheid, troost, investeren wij elke dag opnieuw in de vertrouwensband en delen vreugde en verdriet met elkaar.

Herkenbaar

Door de kleinschaligheid van onze locatie zijn vrijwel alle pedagogisch medewerkers een bekend gezicht bij de peuters en hun ouder(s)/verzorger(s). Daarnaast zijn alle lokalen vrijwel hetzelfde ingericht door de herkenbare rustige kleuren en houten meubelen steeds terug te laten komen. Door de huiselijke sfeer en vaste pedagogisch medewerkers voelen peuters zich al snel thuis binnen de groep. Thema’s zijn terugkerend en herkenbaar en sluiten bovendien naadloos aan op de belevingswereld van de ontdekkende peuter. 

 

Uitdagend

Door actief mee te spelen in de uitdagende speel- leeromgeving is voor de vaste pedagogisch medewerkers goed te zien welke individuele behoeften er zijn binnen de verschillende ontwikkelingsgebieden van elke peuter. Door goed te kijken, te observeren en te blijven monitoren kunnen wij inspelen op uitdaging en ondersteuning bij de verschillende ontwikkelingsniveaus en zo klassikaal en individueel blijven verwonderen, prikkelen en stimuleren. 

 

De pedagogisch medewerkers van Peuterhuis Klimop

Alle groepsmedewerkers zijn gediplomeerde pedagogisch medewerkers. Daarnaast hebben zij ook de Piramide opleiding gevolgd en zijn zij VVE Piramide gecertificeerd.

Onze locatie

Onze locatie bevindt zich in Brede School De Prenter in Vianen en maakt onderdeel uit van de herstructurering van Vijfheerenlanden. Op de huidige locatie van De Prenter stonden ooit twee scholen. Sinds 2014 huisvest De Prenter behalve 36 appartementen ook de 8-klassige basisschool Tijl Uilenspiegel, een gymzaal, een schoolbibliotheek, een wijkwinkel, sociaal cultureel werk, vereniging beeldende kunstenaars, de speel-o-theek en ons peuterhuis Klimop.

Nieuwtjes Peuterhuis Klimop

GGD inspectie

Op maandag 5 februari kwam de GGD langs voor de jaarlijkse inspectie. Trost kunnen wij mededelen dat ook dit jaar we weer door de inspectie zijn gekomen. Het volledige inspectierapport
Meer lezen »

De Bibliotheek

Peuterhuis Klimop heeft een nauwe samenwerking met de bibliotheek Lek en Ijssel. Zo komt de bieb minimaal twee keer interactief voorlezen op alle groepen. Dit is altijd een groot succes!
Meer lezen »

Ouderavond 6 februari

Op 6 februari hebben we weer een geslaagde ouderavond gehad. Deze avond stond in het teken van onze werkwijze toelichten bij de ouders. In elk lokaal stonden pedagogisch medewerkers klaar
Meer lezen »